Aktivitetsavgift til Fotballgruppen.
Aktivitetsavgiften er det den enkelte fotballspiller betaler til Fotballgruppen for å få lov til å trene og spille kamper.
Aktivitetsavgiften kreves vanligvis inn i januar, og varierer medspillerens alder.
Det finnes ingen form for familiekontingent.
Gjeldende aktivitetsavgift inkludert medlemskontingent for 2014:

Aktivitetsavgiften er mye av Fotballgruppens grunnlag for å drive Ungdoms-
og Barneavdelingen,og det er derfor svært viktig at denne blir innkrevd.
Lagleder er ansvarlig for at alle som trener og spiller kamper har betalt aktivitetsavgift.
Aktivitetsavgiften gir spillerne en enkel forsikring gjennom Norges Fotballforbund.

 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

 

Fra 15 år og oppover

11-14 år

5 – 10 år

Støttemedlemmer              

Tillitsvalgte          

 

2014/15

kr 2.000

kr 1.450

kr 1.100

kr 500

kr 100