Randaberg Idrettslag ble startet som Fotballklubben Ørn 10. april 1925. Navnet ble ikke godkjent, og måtte derfor endres til Randaberg Fotballklubb.
Dette navnet ble beholdt til 1960, da Turngruppen ble tatt med. Dermed ble det et fler-idrettslag, og navnet ble Randaberg Idrettslag.
Randaberg Idrettslag har totalt 1.904 medlemmer pr. 31.12.07.
Vinteren 200 består klubben av følgende grupper/aktiviteter:
Fotball 1067 aktive og 266 tillitsvalgte og 4 kretsdommere pr. 2007
Svømming 220 medlemmer (2007-tall)
Turn 207 medlemmer (2007-tall)
Volleyball 150 medlemmer (2007-tall)
Trimutvalg (aktivitet underlagt hovedstyret)
Randaberg Idrettslags opprinnelige formål var "Å fremme idrett i sunne former via samarbeid og kameratskap",
mens fotballgruppens hovedmål er slagordet "RIL for alle!"